foto4

Outplacement

In plaats van een uitgebreid en langdurig outplacement traject van zelfanalyse en heroriëntatie richten wij ons vrijwel direct op het vinden van een nieuwe werkkring. Er wordt niet ‘gepamperd’, indien noodzakelijk hanteren wij een confronterende aanpak en spelen een actieve rol in het wegnemen van belemmeringen.

Lees meer

re-integratie

Er is ons gebleken dat de methode die wij succesvol inzetten bij onze outplacement activiteiten ook uitstekend werkt voor re-integratie tweede spoor trajecten. Het doel is wezenlijk niet anders, het gaat erom om goed, zorgvuldig en binnen een bepaald tijdspad samen met een kandidaat een nieuwe passende baan te vinden.

Lees meer

loopbaanbegeleiding

Wanneer een medewerker vastloopt in zijn of haar werk, kan dit diverse oorzaken hebben. Of het nu gaat om de werkdruk, de werkrelatie met een manager, een organisatieverandering of persoonlijke omstandigheden, een loopbaan begeleidingstraject van Brand New Job is maatwerk.

Lees meer

sollicitatietraining

Solliciteren is topsport, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Tussen de vele tientallen sollicitaties moet jij als laatste overblijven en winnen. Brand New Job verzorgt sollicitatietrainingen om deelnemers optimaal voor te bereiden op dit sollicitatiegesprek.

Lees meer