bnj8

Outplacement

Lees meer

re-integratie

Lees meer

loopbaanbegeleiding

Lees meer

sollicitatietraining

Lees meer

Re-integratie

Brand New Job verzorgt re-integratie trajecten door heel Nederland. Bij re-integratie is het doel om mensen die door ziekte zijn uitgevallen terug te laten keren in het arbeidsproces. Wij richten ons op medewerkers die niet meer kunnen terugkeren naar hun huidige werkgever omdat zij om allerlei redenen hier niet meer passen, de zogenaamde 2e spoor re-integratie.

 

Hoe werkt een re-integratie traject?

Er is ons gebleken dat de methode die wij succesvol inzetten bij onze outplacement activiteiten ook uitstekend werkt voor re-integratie trajecten. Het doel is wezenlijk niet anders, het gaat erom om goed, zorgvuldig en binnen een bepaald tijdspad samen met een kandidaat een nieuwe passende baan te vinden.

 

Vragen bij re-integratie:

  • Hoe beleef je jouw huidige situatie?
  • Wat moet hierin veranderen?
  • Wanneer heb je deze verandering bereikt?
  • Wat heb je nodig om deze verandering te bereiken?

Onze coaching binnen re-integratie trajecten is gericht op de beleving van de kandidaat: verdriet en acceptatie zijn belangrijke aandachtspunten en we willen hier voldoende aandacht aan besteden. Dit komt uiteindelijk de re-integratie alleen maar ten goede.

 

Ons re-integratie traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake: een analyse van de situatie.
  • Stappenplan: prognose van de mogelijkheden tot terugkeer in zowel acties als in tijd.
  • Maatwerk offerte: onze offerte is gebaseerd op een duidelijk en transparant plan van aanpak, gespecificeerd naar looptijd en een aantal bijeenkomsten.

 

Elk re-integratie traject wordt gekenmerkt door drie zaken:

  • Resultaatgericht
  • Empathisch
  • Concreet

 

Voor een re-integratietraject geldt vaak een aangepaste werkwijze, andere doelstellingen en andere tijdslijnen. Wij bieden daarin graag maatwerk, aansluitend op de mogelijkheden en beperkingen van de betreffende medewerker. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden voor een re-integratie traject te bespreken.