foto4

Outplacement

Lees meer

re-integratie

Lees meer

loopbaanbegeleiding

Lees meer

sollicitatietraining

Lees meer

ZZP er kiest ondernemerschap vanuit passie

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel is gebleken dat drie kwart van de huidige ZZP’ers koos voor een eigen bedrijf vanuit een passie. Het andere kwart komt over het algemeen voort uit nood.

Veel ZZP’ers starten dus vanuit een passie. De passie voor het ondernemerschap. Bij veel mensen zit het in het bloed. Men begint met een idee en zet dit vervolgens om in een, meestal, succesvol product cq dienst. Ook starten er veel ondernemers uit nood n.a.v. gedwongen ontslag. Ook deze groep is vaak erg succesvol omdat ze zelf voor hun boterham moeten zorgen en dus veel omzet moeten behalen.

Ook kwam er uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel, welke werd gedaan door achtduizend ondernemers, dat twee derde van de ZZP’ers voor het starten gewoon in fulltime loondienst was. Een achtste werkte parttime voor een baas, terwijl 6,7 procent vanuit een uitkering voor zichzelf begon. Veel mensen, ook twee derde, wil als zelfstandige nu niet meer in loondienst werken bij een bedrijf. Op vallend is dat de meeste ZZP’ers (87 procent) zich voor het starten niet georiënteerd hebben op overname van een bestaand bedrijf. De meesten hebben dit bewust gedaan omdat zij dit geen interessante optie vonden. Ongeveer een derde heeft nooit bij die mogelijkheid stilgestaan.